Funero
Tel: +381 024 55-44-33
Viber: +381 65 544-33-06
Dežurstvo 0-24
Subotica, Karađorđev put 2 funero@funero.rs

Više od 30 godina sa Vama. Hvala na Vašem poverenju!

Poštovani Sugrađanine Subotice,

          ovo pismo šaljemo zato što ste i Vi podržali tržišnu utakmicu u oblasti sahranjivanja, te potpisali Građansku inicijativu, koju je potpisalo daljih više od 15.000 Subotičkih glasača.

          Najlepša Vam hvala  za pruženu podršku!

*  *   *   *   *

            Skupština Grada Subotice je 31. marta 2016. godine donela nezakonitu gradsku odluku o sahranjivanju. Tom odlukom je građanima oduzela mogućnost da za svoje pare izaberu: ko će preminulom članu njihove porodice obaviti poslednji ispraćaj. Istovremeno je (takođe nezakonito) organizacija sahrana učinjena komplikovanijom. Ukinuta je subotička praksa koja se tokom više od 20 godina pokazala uspešnom, pružajući izvanredan kvalitet i evropski nivo usluga.

            Ova odluka je bila isključivo u interesu monopola Javnog komunalnog preduzeća „Pogrebno”, a ne u interesu subotičkih građana.

            Umesto zakonitosti nadvladala je politička volja vladajuće koalicije.

            Činjenicu da je reč o nepoštovanju zakona konstatovala je i Komisija za zaštitu konkurencije. Subotičkoj samoupravi je saopšteno: previše je široko tumačila zakon, te pod monopol podvela i delatnosti koje se mogu (i trebaju) obavljati po tržišnim uslovima.

            Međutim, subotička „politička volja” nije to uzela u obzir.

            Protiv ovog monopola protestovali su subotički građani zdravog razuma! Među njima i Vi!

            Pokrenuta je Građanska inicijativa, u okviru koje smo mi, subotički građani, potpisali peticiju (umesto zakonom predviđenih 13.200, više od 15.100). Tražili smo da samouprava „donese novu odluku o sahranjivanju i grobljima, zasnovanu na zakonu, omogućavajući istovremeno tržišnu utakmicu u svemu, što ne ograničava zakon, odnosno kod svih postupaka, izuzev samog ukopa.”

            Od volje građana jačom se pokazala „politička volja”.

            Zgazili su, zbrisali zahtev građana. Rukovodstvo grada Subotice ne čini to ni prvi, ni poslednji put: okrenulo se protiv volje naroda! (Dokle ćemo puštati? Nemojmo trpeti kao ovce!)

            Subotičko Gradsko veće (na čelu sa gradonačelnikom Bogdanom Labanom /SNS/) i Skupština grada Subotice (sa Tivadarom Bunfordom /SVM/ na čelu) formalno su prihvatili opravdanu Građansku inicijativu (jer je bila zakonita), ali su oba tela ignorisala kako zahtev građana, tako i upozoravajuće stanovište Komisije za zaštitu konkurencije. Nezakonita gradska odluka ostala je za sada na snazi.

            Odbornička grupa Pokret za građansku Suboticu – Jene Maglai podnela je predlog odluke koji je podržavao zahtev građana i zakonitost – ali vladajuća većina je glasala protiv zakonitosti i volje građana, u korist monopola.

            Protiv monopola od početka se izjasnio Mađarski pokret (kasnije: Pokret za građansku Suboticu)  i odbornici Socijalističke partije Srbije – a za odluke koje su podržavale monopol glasale su ne samo vladajuće stranke, dakle odbornici Srpske napredne stranke i Saveza vojvođanskih Mađara, nego su svojim glasovima, ili ćutanjem, podršku pružili i odbornici Demokratske stranke (sa Demokratskim savezom Vojvođanskih Hrvata u okviru iste odborničke grupe) i Lige socijaldemokrata Vovjodine.

           U istoriji Subotice do sada se još nije dogodilo da skoro 12 posto građana sa pravom glasa u zakonitoj formi zahteva nešto od lokalne vlasti.

           Ali se nije dogodilo ni to da vlast to ne svati ozbiljno, šta više, ostane pri svojoj nezakonitoj odluci uperenoj protiv građana.

           Da li ste uzalud potpisivali? Ne! Pokazali smo da smemo koristiti praksu građanskog nezadovoljstva i da smo nezadovoljni jednom odlukom subotičke vlasti (oh, koliko ih je još takvih!)

           Upravo zbog toga biće još prikupljanja potpisa, sve dok se Subotička vlast ne urazumi, i ne shvati, da ne postoje građani zbog njihove vlasti i dobro plaćenih funkcija, već da ona postoji u interesu građana!

           Revolucionarnu  izmenu zakona donela je u decembru 2016. godine Narodna skupština Republike Srbije (u kojoj SNS takođe ima većinu!). Prema novom komunalnom zakonu, izuzev ukopa, sve pogrebne delatnosti (uključujući i ceremoniju) su tržišne kategorije, lokalne samouprave nemaju više nadležnost njihovog dodeljivanja, niti bilo koja druga ovlašćenja u vezi njih!

           Zakon je stupio na snagu 1. januara 2017. godine. Subotičko Javno komunalno preduzeće „Pogrebno” ne želi da prihvati novi zakon i, pozivajući se na gradsku Odluku koja je zakonski postala ništavna, drži svoj monopol na pogrebne ceremonije na svim državnim grobljima.

           Na crkvenim grobljima sahranjivati može svako preduzeće – jer crkvene vlasti nisu prihvatile monopol.

           U Subotici je „politička volja” još uvek jača od zakonitosti!

           Očekujemo da se u Subotici ponovo uspostavi zakonitost u oblasti sahranjivanja, te da građani ne budu samo u mogućnosti da slobodno biraju gde će kupiti pogrebnu opremu, ko će obaviti prevoz pokojnika, već da i na državnim grobljima mogu za ceremoniju sahrane angažovati bilo koje preduzeće.

           Novi republički zakon je verskim zajednicama dao pravo da raspolažu vlastitim grobljima, te da pokopavanje na njima lokalne samouprave moraju poveriti preduzeću koje verska zajednica odredi.

           Mi, nas 15.100 građana, i u buduće bismo mogli i trebali da se udružimo! Jer vladajuće stranke u periodu između dva izbora nikada ni o čemu ne pitaju građane! Izborimo se za to da o svim životno važnim pitanjima bude javne rasprave pre donošenja odluka!

            Novi Zakon o komunalnim delatnostima doneo je još jednu ogromnu novinu i nama, građanima, dao nov zadatak! U članu 13. stoji: „lokalna samouprava obavezno određuje način kontinuiranog izjašnjavanja (najmanje jednom godišnje) korisnika komunalnih usluga o kvalitetu pružanja komunalnih usluga”! Ukoliko je većina nezadovoljna uslugama nekog javnog preduzeća, onda je lokalna samouprava obavezna da pokrene postupak preispitavanja delatnosti tog preduzeća i dati rok od najviše 90 dana za otklanjanje manjkavosti. Ukoliko se to ne dogodi, lokalna samouprava raskida saradnju sa tim javnim preduzećem i posao poverava drugom!

           Ovo je ogromna šansa za građane! Iskoristimo je, udružimo se, ne čekajmo izbore, izrazimo mišljenje u prvoj i svakoj drugoj prilici koja se ukaže! Neka svakom javnom preduzeću postane jasno da ne postoje građani zbog njega, već da je ono dužno da (na najbolji način) bude na usluzi građanima!

           Šta sada? Organizuj(e)mo se, nemojmo mirovati sve dotle dok subotički rukovodioci nogama gaze zakonistost i naša građanska prava!

           Posebnu zahvalnost zaslužuju oni koji su prikupljali potpise. I sada će nam trebati ovakvi pokretači, ljudi puni volje. Želeli bismo formirati ekipu koja će održavati kontakt sa Vama, koji ste potpisali Građansku inicijativu i stali uz jednu dobru stvar.

           Pošto ova naša civilna grupa nije formalno registrovana, a bazira se na zajedništvu i entuzijazmu, možemo primenjivati samo one forme aktivnosti koje ne zahtevaju novac. To je internet. Molimo Vas, javite u jednoj elektronskoj poruci: želite li učestvovati u ocenjivanju rada vlasti i javnih službi, želite li reći svoje mišljenje! Bilo bi posebno značajno kada bi 100-150 ljudi prihvatilo organizacione (distribucija informacija, prikupljanje potpisa) zadatke, ali radovali bi nas i oni na koje možemo računati makar kod prikupljanja potpisa.

            Naziv pokreta je za sada Protest-Tiltakozás, ali on može i da se menja, nakon što formiramo ekipu.

              Molimo da Vašu elektronsku prijavu što pre pošaljete na adresu protest@tippnet.rs

              Hvala Vam što ste do sada bili sa nama i što i u buduće možemo računati na Vas!

              Do tada (ako se dogodi da Vam bude potrebna) koristite usluge i subotičkih privatnih pogrebnih preduzeća! Na crkvenim grobljima sa punom uslugom, na državnim grobljima do mrtvačnice. Sada već ne dugo – jer će zakonitost jednom nadjačati „političku volju” Subotičkih vladara!

             S poštovanjem i zahvalnošću, očekujući vaše javljanje u protestnu grupu,

 

Subotička pogrebna preduzeća Funero, Urna i Corpus,          

 kao i Jožef Miškolci, pokretač Građanske inicijative 2016. godine.

 

Subotica, aprila 2017. godine

               

KO JE KAKO GLASAO?

 

Komisija za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada Subotica. Sednica 30.03.2016. Prisutni: Laslo Kerekeš (predsednik), Dragan Trklja, Dušan Cvrkušić, Petar Balažević, Branislav Joka i Vesna Prćić. Odsutna: Isidora Mamula.

            Jednoglasno su bili za monopolsku varijantu nezakonitu Odluke o sahranjivanju i grobljima.

            Ceo sastanak je trajao svega 30 minuta i za to vreme su „temeljno razmotrili” osnovni predlog i 16 amandmana i još jednu tačku dnevnog reda!

            (Ove podatke predsednik SG Ilija Maravić nije hteo da nam ustupi, pa smo ih dobili tek kad je to naredio Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti)

oOo

Rezultati glasanja o gradskoj Odluci, koja je protivzakonito obezbedila monopol na sednici 31. marta 2016.

            GLASALI ZA: Dejan Antić, Petar Balažević, Beata Bognar, Slavinka Cvijetić, Dragutin Soković, Gojko Radić, Ana Ivanović, Laslo Kerekeš, Darko Matić, Modest Dulić, Predrag Bobić, Rustemović Samir, Robert Santo, Dušan Stipanović, Josipa Vojnić Tunić, Saša Vučinić, Mirko Bajić, Vesna Berta, Aleksandra Bukvić, Erika Dorogi, Stevica Drčić, Timea Horvat, Arpad Katona, Ilija Maravić, Nikola Milićević, Nataša Marušić, Desanka Repac, Mitar Samardžić, Siniša Skenderović, Ivan Ušumović, Veljko Vojnić.

            GLASALI PROTIV: Endre Čuso, Ilona Husak Hof, Pal Javor, Marta Kovač Torok, Zoltan Terek, Laslo Ubori, Zoltan Devavari, Josipa Ivanković, Jožef Hužvar, Branko Pokornić, Radmilo Todosijević, Tamara Zagorac Mešter.

            ODSUTNI KOD GLASANJA: Silard Almaši, Anđela Horvat, Đerđ Bucko, Antelj Darko, Aleksandar Grubor, Srđan Evetović, Ištvan Haško, Arpad Loboda, Tibor Murenji, Đenđi Seleši, Robert Šebek, Jasmina Tumbas, Dragan Andrić, Stevan Bakić, Daniel Kovačić, Oliver Dulić, Ervin Ištvan, Ivan Francišković, Đula Laslo, Laban Ljiljana, Slavko Parać, Svetlana Stipanović, Marta Šereš, Đurđica Vukelić.

            Od 67 odbornika 31 bio ZA, 12 su bili PROTIV, i čak njih 24 bilo odsutnih.

(Ove podatke predsednik SG Ilija Maravić nije hteo da nam ustupi, pa smo ih dobili tek kad je to naredio Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.)

oOo

Rezultati glasanja o tome da se izvrše promene u gradskoj Odluci po želji potpisnika Građanske inicijative na zasedanju Skupštine grada 12. jula 2016.

ZA SU GLASALI: Đorđija Aksentijević, Gabor Domonkoš, Jožef Hužvar, Pal Javor, Đorđe Čović, Ilona Husak Hof, Josipa Ivanković, Žužana Kalmar.

PROTIV IZMENA SU GLASALI: Nataša Aleksić, Mirjana Bašić, Predrag Bobić, Aleksandra Bukvić, Ferenc Der, Ivan Dulić, Ljiljana Golubović, Timea Horvat, Laslo Kerekeš, Ferenc Kovač, Bogdan Laban, Nikola Milićević, Sanja Milošev, Milan Mrvoš, Janoš Nagel, Igor Petrov, Aleksandar Ranković, Perica Savić, Janoš Šomođi, Sonja Vasiljević, Veljko Vojnić, Stevan Bakić, Beatrisa Begović, Roland Brezovski, Tivadar Bunford, Marta Dobo, Ilija Đukanović, Aleksandar Grubor, Sergeja Ilić, Maria Kern Šolja, Gabor Kovač, Ljiljana Medaković, Miroslav Milojević, Dragan Mišić, Anđelka Nađ Nemedi, Šime Ostrogonac, Duško Petrović, Mitar Samardžić, Dragutin Soković, Bojan Šoralov, Josipa Vojnić Tunić, Tomislav Žigmanov.

UZDRŽANI: Tibor Murenji, Žužana Stevanović, Marina Španović, Ozren Simjanovski, Robert Šebek.

NIJE GLASAO: Marko Marić.

ODSUTNI: Dragan Andrić, Modest Dulić, Nenad Ivanišević, Slavko Parać, Gojko Radić, Đurđica Vukelić, Mirko Bajić, Ištvan Haško, Jene Maglai, Branislav Radević, Saša Vučinić.

(Ove podatke predsednik SG Tivadar Bunford nije hteo da nam ustupi, pa smo ih dobili tek kad je to naredio Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.)