Funero
Tel: +381 024 55-44-33
Viber: +381 65 544-33-06
Dežurstvo 0-24
Subotica, Karađorđev put 2 funero@funero.rs

Više od 30 godina sa Vama. Hvala na Vašem poverenju!

blog-post

Pogrebno pitanje pred subotickim odbornicima from Miskolczi József on Vimeo.

Na 13. Sednici Skupštine grada Subotice, koja je održana 28. decembra 2017. godine, nije se raspravljalo po pitanju pogrebnika, jer su iz koalicije SNS - SVM, glasali protiv predloga Pokreta za građansku Suboticu, da se i ta tačka stavi na dnevni red.

Skupština grada Subotice je u martu prošle godine Odluku o sahranjivanju i grobljima koja je sa zakonske strane prilično diskutabilna i služi jedino monopolu JKP Pogrebno. Po stavu Komisije za zaštitu konkurencije, koja je objavljena u decembru 2016. „...tumačenje Skupštine grada Subotice preširoko i da za posledicu ima ograničavanje konkurencije i stvaranje monopola u obavljanju komunalnih usluga sahranjivanja i upravljanja grobljima kada to nije ni neophodno, ni poželjno. U tom smislu, očekujemo da će sporne odredbe odluke kojim je Skupština grada Subotice uredila komunalnu delatnost sahranjivanja i upravljanja grobljima bez odlaganja biti promenjene u skladu sa mišljenjem Komisije.” Po tom mišljenju ovog autoritativnog tela – gradska vlast u Subotici ništa nije učnila. U januaru 2017. izmenjen je Zakon o komunalnim delatnostima, gde je naročito liberalizovana pogrebna delatnost, čak je decidno navedeno da lokalna samouprava nema pravo da „poverava” organizaciju ispraćaja (što se u Subotici zove „ceremonijal”), ali ipak ostala na snazi Odluka, koja to ograničava privatnom sektoru.

U maju 2017. bila je u Subotici u kontroli primene Zakona o komunalnim delatnostima Inspekcija (resornog) Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i dali su zadatak lokalnoj samoupravi da usaglasi svoja akta sa Zakonom. Taj rok je isteklo u novembru-decembru, i pošto lokalna samouprava ništa nije uradila, da bi pomogao, Odbornička grupa Pokret za građansku Suboticu – Jene Maglai je dala kompletan predlog za izmenu Odluke o sahranjivanju i grobljima, koja je stavljen na dnevni red kao 44. tačka. Međutim na predlog odborničke grupe Saveza Vojvođanskih Mađara vladajuća većina je izglasala da se ta tačka dnevnog reda skine i da se ne raspravlja.

Po izjavi Jožefa Miškolcija, najstarijeg privatnog pogrebnika u Subotici,”skupštinska se boji od rasprave, pošto nema zakonsku osnovu za svoju Odluku, koja je u trenutku donošenja već bila protivzakonita i imala je za cilj obezbediti nezakonit monopol javnom preduzeću i upropastiti privatni sektor. Ujedno se sad videlo koja odbornička grupa je inicirala ovaj nezakoniti proces: SVM, a SNS kao koalicioni partner se pridružila. Nezakonitost zasad ostaje i u ovoj (ne jedinoj) oblasti u Subotici. Nada je jedino da Ministarstvo Građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koja je detaljno upoznata sa Subotičkom nezakonitom Odlukom – ipak preduzeti odlučnije mere prema nezakonitom ponašanju lokalne vlasti u Subotici. Dotle, naravno trpe građani Subotice, čiju porodice zadesi smrt.”