Funero
Tel: +381 024 55-44-33
Viber: +381 65 544-33-06
Ügyelet 0-24
Szabadka, Karađorđe út 2 funero@funero.rs

Több mint 30 éve Önökkel. Köszönjük mindenkori bizalmukat!

blog-post

Pogrebno pitanje pred subotickim odbornicima from Miskolczi József on Vimeo.

A szabadkai városi képviselő testület tavaly márciusban hozta meg a temetkezésről és temetőkről szóló határozatát, amelynek igen kétséges a törvényessége és kizárólag a temetkezési közvállalat monopóliumát szolgálja. A Versenyvédelmi Bizottság 2016 decemberében nyilvánosságra hozott véleménye szerint: „Szabadka város képviselő testülete túl tágan értelmezett egyes törvényes fogalmakat, s ennek következménye a konkurencia korlátozása és a piaci egyeduralom létrehozása a temetkezés és a temetők karbantartása terén olyan téren is, amikor ez sem nem szükséges, sem nem ajánlatos. Ilyen értelemben elvárjuk, hogy a Szabadka város képviselő testülete által a temetésekről és temetőkről szóló Határozatának vitás rendelkezéseit haladéktalanul megváltoztatják, a Bizottság véleményével összhangban.” A szabadkai helyi hatalom semmit sem tett ennek a tekintélyes országos állami szervnek az intelme nyomán.

2017 januárjától megváltozott a Kommunális Tevékenységekről szóló Törvény. Ebben lényegesen liberalizálták éppen a temetkezési tevékenységet, sőt tételesen fölsorolták azokat a temetkezési tevékenységeket, amelyeket az önkormányzatnak nincs joga „odaítélni”, például a temetési szertartás (nálunk ceremónia) szervezését és lebonyolítását – de mégis életben maradt a városi határozatban a magánszektor számára ennek megtiltása.

2017 májusában az illetékes minisztérium felügyelősége járt Szabadkán és ellenőrizte a Kommunális Tevékenységekről szóló Törvény betartását. Megtette észrevételeit, kölön a temetkezési részre vonatkozóan is és fél évet adott a helyi önkormányzatnak, hogy hangolja össze az előírásait a törvénnyel. Ez a határidő elmúlt, s az önkormányzati szervek  emmit sem tettek.

Most a Mozgalom a Polgári Szabadkáért - Maglai Jenő képviselőcsoport segíteni kívánva az önkormányzatnak, teljes módosító javaslatot nyújtott be, hogy a községi határozatot  ozzák összhangba a törvénnyel. A beadványt 44. napirendi pontként elfogadták, majd a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőcsoportjának javaslatára a hatalmi többség megszavazta, hogy mégis inkább leveszik a napirendről és nem tárgyalnak róla. A legrégebbi szabadkai temetkezési vállalkozó, Miskolczi József szerint: „a VKT fél a vitától, mert tudják, hogy a városi határozatnak nincs jogi alapja, hiszen már a meghozatalakor tudták, hogy törvénytelen. Csak azt a célt szolgálta, hogy monopóliumot biztosítson a közvállalatnak és tönkretegye a temetkezési magánvállalkozókat. Most kibújt a szög a zsákból, s kiderült, hogy melyik képviselőcsoport kezdeményezte a hatalmi koalíción belül ezt a törvénytelen folyamatot: a VMSZ és koalíciós partnerük a SZHP csatlakozott hozzájuk. Ez a (nem egyedülálló) törvénytelenség egyelőre megmarad Szabadkán. Az egyetlen remény, hogy az illetékes, Építésügyi, Közlekedésügyi és Infrastruktúra-ügyi Minisztérium (amely részleteiben ismeri a szabadkai helyzetet) határozottabb intézkedéseket foganatosít a szabadkai önkormányzat törvénytelen viselkedésével szemben. Addig természetesen a temettetésre kényszerülő családoknak még sok kellemetlenséget kell eltűrniük.”temetőkről szóló határozatát, amelynek igen kétséges a törvényessége és kizárólag a temetkezési közvállalat monopóliumát szolgálja. A Versenyvédelmi Bizottság 2016 decemberében nyilvánosságra hozott véleménye szerint: „Szabadka város képviselő testülete túl tágan értelmezett egyes törvényes fogalmakat, s ennek következménye a konkurencia korlátozása és a piaci egyeduralom létrehozása a temetkezés és a temetők karbantartása terén olyan téren is, amikor ez sem nem szükséges, sem nem ajánlatos. Ilyen értelemben elvárjuk, hogy a Szabadka város képviselő testülete által a temetésekről és temetőkről szóló Határozatának vitás rendelkezéseit haladéktalanul megváltoztatják, a Bizottság véleményével összhangban.” A szabadkai helyi hatalom semmit sem tett ennek a tekintélyes országos állami szervnek az intelme nyomán.

2017 januárjától megváltozott a Kommunális Tevékenységekről szóló Törvény. Ebben lényegesen liberalizálták éppen a temetkezési tevékenységet, sőt tételesen fölsorolták azokat a temetkezési tevékenységeket, amelyeket az önkormányzatnak nincs joga „odaítélni”, például a temetési szertartás (nálunk ceremónia) szervezését és lebonyolítását – de mégis életben maradt a városi határozatban a magánszektor számára ennek megtiltása.

2017 májusában az illetékes minisztérium felügyelősége járt Szabadkán és ellenőrizte a Kommunális Tevékenységekről szóló Törvény betartását. Megtette észrevételeit, kölön a temetkezési részre vonatkozóan is és fél évet adott a helyi önkormányzatnak, hogy hangolja össze az előírásait a törvénnyel. Ez a határidő elmúlt, s az önkormányzati szervek semmit sem tettek.

Most a Mozgalom a Polgári Szabadkáért - Maglai Jenő képviselőcsoport segíteni kívánva az önkormányzatnak, teljes módosító javaslatot nyújtott be, hogy a községi határozatot hozzák összhangba a törvénnyel. A beadványt 44. napirendi pontként elfogadták, majd a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőcsoportjának javaslatára a hatalmi többség megszavazta, hogy mégis inkább leveszik a napirendről és nem tárgyalnak róla.

A legrégebbi szabadkai temetkezési vállalkozó, Miskolczi József szerint: „a VKT fél a vitától, mert tudják, hogy a városi határozatnak nincs jogi alapja, hiszen már a meghozatalakor tudták, hogy törvénytelen. Csak azt a célt szolgálta, hogy monopóliumot biztosítson a közvállalatnak és tönkretegye a temetkezési magánvállalkozókat. Most kibújt a szög a zsákból, s kiderült, hogy melyik képviselőcsoport kezdeményezte a hatalmi koalíción belül ezt a törvénytelen folyamatot: a VMSZ és koalíciós partnerük a SZHP csatlakozott hozzájuk. Ez a (nem egyedülálló) törvénytelenség egyelőre megmarad Szabadkán. Az egyetlen remény, hogy az illetékes, Építésügyi, Közlekedésügyi és Infrastruktúra-ügyi Minisztérium (amely részleteiben ismeri a szabadkai helyzetet) határozottabb intézkedéseket foganatosít a szabadkai önkormányzat törvénytelen viselkedésével szemben. Addig természetesen a temettetésre kényszerülő családoknak még sok kellemetlenséget kell eltűrniük.”