Funero
Tel: +381 024 55-44-33
Viber: +381 65 544-33-06
Ügyelet 0-24
Szabadka, Karađorđe út 2 funero@funero.rs

Több mint 30 éve Önökkel. Köszönjük mindenkori bizalmukat!

Kedves szabadkai Polgártársunk,

          ezt a levelet azért küldjük, mert Ön is támogatta a temetkezési piaci versenyt, és aláírta azt a Polgári kezdeményezést, amelyet még további több mint 15 000 szabadkai választópolgár is aláírt.

Támogatását nagyon szépen köszönjük!

*  *   *   *   *

            A Szabadkai Városi Képviselő-testület 2016. március 31-én egy temetkezésről szóló törvénytelen városi határozatot hozott. Ebben megvonta a polgároktól azt a lehetőséget, hogy a saját pénzükért megválaszthassák: ki kísérje ki utolsó útján az elhunyt családtagjukat. Egyúttal (szintén törvénytelenül) bonyolultabbá tették a temetésszervezést. Megszakítottak egy több mint 20 éven át sikeresen folyó és nagyszerű minőséget nyújtó, európai színvonalú szabadkai gyakorlatot.

Ez a döntés kizárólag a Pogrebno Kommunális Közvállalat monopóliumát szolgálta, nem pedig a szabadkai polgárok érdekeit.

            A törvényesség helyett a hatalmi koalíció „politikai akarata” érvényesült.

            A törvénytelenség tényét az országos Versenyvédelmi Bizottság (Komisija za zaštitu konkurencije) is megállapította. Közölte a szabadkai önkormányzattal: túlságosan tágan értelmezte a törvényt, és olyan tevékenységeket is monopólium alá vett, amelyeket piaci alapon lehet (és kell) végezni.

            A szabadkai „politikai akarat” azonban ezt sem vette figyelembe.

            A monopólium ellen tiltakoztak a józan gondolkodású szabadkai választópolgárok! Ön is!

Polgári kezdeményezés indult, s ennek keretében petíciót írtunk alá mi, szabadkai választópolgárok (a törvény által előírt 13 200 helyett több mint 15 100-an). Azt kértük, hogy az önkormányzat „hozzon a temetkezésről és a temetőkről új határozatot, amely a törvényen alapul, ugyanakkor lehetővé teszi a piaci versenyt mindenben, amit nem korlátoz törvény, tehát az elhantolást leszámítva minden temetkezési tételnél.”

            A polgárok akaratánál erősebb volt a „politikai akarat”.

Lesöpörték, eltiporták a polgárok követelését. Szabadka város vezetősége nem először és nem is utoljára: szembefordult a népakarattal! (Meddig hagyjuk? Ne tűrjük birka módjára!)

            A szabadkai Városi Tanács (Bogdan Laban (SZHP) polgármesterrel az élen) és a szabadkai Városi Képviselő-testület (Bunford Tivadarral (VMSZ) az élen) formailag ugyan elfogadta a jogos Polgári kezdeményezést (mert szabályos volt), ám mindkét testület semmibe vette mind a szavazópolgárok követelését, mind a Versenyvédelmi Bizottság figyelmeztető álláspontját. A törvénytelen városi rendelet egyelőre megmaradt.

A Mozgalom a Polgári Szabadkáért – Maglai Jenő képviselőcsoport külön határozati javaslatot nyújtott be, mely tartalmazta a polgárok követelését és a törvényességet – de a hatalmi többség a törvényesség, a polgári akarat ellen és a monopólium mellett szavazott.

A monopólium ellen kezdettől fogva csupán a Magyar Mozgalom (később: Mozgalom a Polgári Szabadkáért) és a Szerbiai Szocialista Párt képviselőcsoportja foglalt állást – a monopóliumot megtartó határozatokra viszont nem csupán a vezérerők, vagyis a Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői szavaztak, hanem szavazatukkal, vagy hallgatásukkal a Demokrata Párt (a hozzájuk tartozó Vajdasági Horvátok Demokratikus Szövetségével) és a Vajdasági Szociáldemokrata Liga képviselői is támogatták.

                Szabadka történetében eddig még nem fordult elő, hogy a választópolgárok mintegy 12 százaléka törvényes formában követelt volna valamit a helyi hatalomtól.

Arra sem volt még példa városunkban, hogy azt a hatalom nem vette komolyan, sőt kitartott volna a törvénytelen, polgárellenes döntése mellett.

                Hiába írtak Önök alá? Nem! Megmutattuk, hogy élni merünk a polgári engedetlenség gyakorlatával, és elégedetlenek vagyunk a szabadkai hatalom egyik döntésével! (Ó, még hány ilyen van!)

                Éppen ezért lesz még aláírásgyűjtés, mégpedig mindaddig, amíg meg nem jön a mindenkori szabadkai hatalomgyakorlók józan esze, és rá nem jönnek, hogy nem a polgárok vannak az ő hatalmukért és jól fizető munkahelyeikért, hanem ők vannak a választópolgárokért!

                2016 decemberében forradalmi törvénymódosítást hajtott végre a (szintén Szerb Haladó Párt-i többségű!) Köztársasági Képviselőház. Az új kommunális törvény szerint az elhantoláson kívül minden temetkezési tevékenység (így a ceremónia is) piaci kategória, és nem tartozik többé az önkormányzatok odaítélési jogkörébe, sem semmilyen más hatáskörébe!

A törvény 2017. január 1-jén lépett életbe. Szabadkán a Pogrebno Temetkezési Közvállalat nem hajlandó elfogadni az új törvényt, és a már törvényesen semmissé vált városi határozatra hivatkozva tartja a monopóliumát a temetkezési szertartásokon minden állami temetőben.

Az egyházi temetőkben temethet minden cég – mert az egyházi hatóság nem fogadta el a monopóliumot.

                Szabadkán a „politikai akarat” még mindig a törvényesség fölött áll!

Elvárjuk, hogy Szabadkán ismét visszaálljon a törvényes rend a temetkezés terén, és a polgárok ne csupán azt választhassák meg, hogy hol veszik a temetési fölszerelést, kivel végeztetik elhunytjuk szállítását, hanem azt is, hogy bármelyik cégnél igénybe vehessék a temetési szertartást az állami temetőkben is.

A szerbiai új törvény az egyházaknak megadta a jogot, hogy saját temetőikkel rendelkezzenek, és ott az elhantolást is arra a vállalatra kell bíznia az önkormányzatnak, amelyiket az egyház kijelöli.

                Nekünk, a 15 100 polgárnak, a jövőben is össze lehet és kellene fognunk! Mert az uralkodó pártok a két választás közötti időszakban soha semmiről sem kérdezik meg a polgárokat! Harcoljuk ki, hogy igenis legyen a döntéshozatal előtt közvita az életünkkel kapcsolatos minden fontos kérdésben!

                A tavalyi közművesítési törvény még egy óriási újítást hozott, és számunkra, polgárok számára, új feladatot adott! A 13. szakaszban ez áll: „az önkormányzat kötelezően meghatározza a kommunális szolgáltatások felhasználóinak (polgárok) folyamatos (évente legalább egyszeri) véleménynyilvánítási módját a nekik nyújtott közműszolgáltatásokról”! Ha a többség elégedetlen valamelyik közművállalat szolgálataival, akkor az önkormányzat köteles eljárást indítani az adott vállalat tevékenységének a fölülvizsgálatára, és legfeljebb 90 napot adhat a hiányosságok kiküszöbölésére. Amennyiben ezt nem teszi meg, az önkormányzat megszakítja az együttműködést az adott közvállalattal, és másra bízza a munkát!

                Ez óriási esély a polgárok számára! Használjuk ki, fogjunk össze, és ne várjuk a választást, hanem mondjunk véleményt az első és minden adandó alkalommal! Minden közvállalat vegye tudomásul, hogy nem a polgárok vannak őérte, hanem neki kell szolgálnia (becsületesen) a polgárokat!

                És most? Szervezkedünk, s mindaddig nem nyugszunk, amíg a szabadkai vezetők lábbal tiporják a törvényességet és a mi polgári jogainkat!

                Külön köszönet azoknak, akik vállalták az aláírásgyűjtést. Most is szükségünk lesz ilyen lelkes mozgósító emberekre. Szeretnénk kialakítani egy csapatot, amely tartja majd a kapcsolatot Önökkel, akik aláírták a Polgári Kezdeményezést, és egy jó ügy mellé álltak.

                Mivel ez a civil csoportunk nem formálisan bejegyzett, s összefogásra és lelkesedésre épül, ezért tevékenységünknek csupán olyan formáját alkalmazhatjuk, amely nem kerül pénzbe. Ez az internet. Kérjük Önöket, hogy egy elektronikus levélben jelezzék: részt kívánnak-e venni a hatalom és a közművek munkájának értékelésében, véleményt akarnak-e mondani! Különösen fontos lenne, ha legalább 100-150 ember vállalná a szervezési (információterjesztés, aláírásgyűjtés) feladatokat, de azoknak is nagyon örülünk, akikre legalább az aláíráskor számíthatunk.

                Mozgalmunk neve egyelőre Protest-Tiltakozás, de meg is változhat, miután összeáll a csapatunk.

                Kérjük, hogy elektronikus jelentkezésüket mielőbb küldjék el a következő címre: protest@tippnet.rs

                Köszönjük, hogy eddig velünk tartottak, és hogy a jövőben is számíthatunk Önökre!

                Addig is (ha a sors úgy hozza, hogy szükségük van rá) vegyék igénybe a szabadkai temetkezési magánvállalatok szolgáltatásait! Az egyházi temetőkben teljes körűen, az állami temetőkben pedig a ravatalozóig. Már nem sokáig – mert a törvényesség egyszer erősebb lesz a szabadkai uralkodók „politikai akaratánál”!

                Köszönettel és tisztelettel, a tiltakozó csoportunkba várva jelentkezésüket,

 

a Funero, az Urna és a Corpus szabadkai temetkezési magánvállalatok,

valamint Miskolczi József, a 2016-os Polgári Kezdeményezés kezdeményezője.

 

Szabadka, 2017 áprilisában

               

KI HOGYAN SZAVAZOTT?

 

            A Szabadkai Városi Képviselőtestület Statútum- és szervezésügyi, valamint normatív aktusokkal foglalkozó bizottságának ülése, 2016. március 30-án. Jelen vannak: Kerekes László (elnök), Dragan Trklja, Dušan Cvrkušić, Petar Balažević, Branislav Joka és Vesna Prćić. Távol maradt: Isidora Mamula.

            A testület egyhangúlag a monopóliumot biztosító törvénytelen városi rendeletet támogatta.

            Az ülés mindössze 30 percig tartott, s ez idő alatt „alaposan” megtárgyalták az alapdokumentumot, 16 módosító javaslatot és még egy napirendi pontot!

            (Az adatokat Ilija Maravić, a VKT elnöke megtagadta tőlünk, s csak akkor kaptuk meg, amikor ezt a közhasznú információk és személyi adatok védelmének országos biztosa elrendelte.)

oOo

 2016. mácius 31-én a törvényellenes monopóliumot biztosító városi Határozatra vonatkozó szavazatok.

SZAVAZOTT: Dejan Antić, Petar Balažević, Bognár Beáta, Slavinka Cvijetić, Dragutin Soković, Gojko Radić, Ana Ivanović, Kerekes László, Darko Matić, Modest Dulić, Predrag Bobić, Rustemović Samir, Szántó Róbert, Dušan Stipanović, Josipa Vojnić Tunić, Saša Vučinić, Mirko Bajić, Vesna Berta, Aleksandra Bukvić, Dorogi Erika, Stevica Drčić, Horvát Tímea, Katona Árpád, Ilija Maravić, Nikola Milićević, Nataša Marušić, Desanka Repac, Mitar Samardžić, Siniša Skenderović, Ivan Ušumović, Veljko Vojnić.

ELLENE SZAVAZOTT: Csúszó Endre, Huszák Hof Ilona, Jávor Pál, Kovács Torok Márta, Török Zoltán, Ubori László, Dévavári Zoltán, Josipa Ivanković, Huzsvár József, Branko Pokornić, Radmilo Todosijević, Tamara Zagorac Mešter.

TÁVOL VOLTAK A SZAVAZÁSKOR: Almási Szilárd, Anđela Horvat, Buckó György, Antelj Darko, Aleksandar Grubor, Srđan Evetović, Haskó István, Loboda Árpád, Murényi Tibor, Đenđi Seleši, Sebők Róbert, Jasmina Tumbas, Dragan Andrić, Stevan Bakić, Daniel Kovačić, Oliver Dulić, István Ervin, Ivan Francisković, László Gyula, Ljiljana Laban, Slavko Parać, Svetlana Stipanović, Sörös Márta, Đurđica Vukelić.

A 67 tagú városi képviselőházban 31 szavazott IGENNEL, 12 NEMMEL és nem kevesebben mint 24 (nem teljesen véleltenül) távol volt a szavazáskor.

(Az adatokat Ilija Maravić, a VKT elnöke megtagadta tőlünk, s csak akkor kaptuk meg, amikor ezt a közhasznú információk és személyi adatok védelmének országos biztosa elrendelte.)

oOo

2016. július 12-i ülésen, amikor arról volt szó, hogy módosítsák a községi rendeletet a Polgári Kezdeményezés igénye szerint, a szavazás eredménye:

SZAVAZOTT: Đorđija Aksentijević, Domonkos Gábor, Huzsvár József, Jávor Pál, Đorđe Čović, Huszák Hoff Ilona, Josipa Ivanković, Kalmár Zsuzsanna.

ELLENE SZAVAZOTT: Nataša Aleksić, Mirjana Bašić, Predrag Bobić, Aleksandra Bukvić, Dér Ferenc, Ivan Dulić, Ljiljana Golubović, Horvát Tímea, Kerekes László, Kovács Ferenc, Bogdan Laban, Nikola Milićević, Sanja Milošev, Milan Mrvoš, Nágel János, Igor Petrov, Aleksandar Ranković, Perica Savić, Somogyi János, Sonja Vasiljević, Veljko Vojnić, Stevan Bakić, Beatrisa Begović, Brezovszki Roland, Bunford Tivadar, Dobó Márta, Ilija Đukanović, Aleksandar Grubor, Sergeja Ilić, Kern Sólya Mária, Kovács Gábor, Ljiljana Medaković, Miroslav Milojević, Dragan Mišić, Anđelka Nađ Nemedi, Šime Ostrogonac, Duško Petrović, Mitar Samardžić, Dragutin Soković, Bojan Šoralov, Josipa Vojnić Tunić, Tomislav Žigmanov.

TARTÓZKODOTT: Murényi Tibor, Stevanović Zsuzsanna, Marina Španović, Ozren Simjanovski, Sebők Róbert.

NEM SZAVAZOTT: Marko Marić.

TÁVOL VOLTAK: Dragan Andrić, Modest Dulić, Nenad Ivanišević, Slavko Parać, Gojko Radić, Đurđica Vukelić, Mirko Bajić, Haskó István, Maglai Jenő, Branislav Radević, Saša Vučinić.

(Az adatokat Bunford Tivadar, a VKT elnöke megtagadta tőlünk, s csak akkor kaptuk meg, amikor ezt a közhasznú információk és személyi adatok védelmének országos biztosa elrendelte.)