Funero
Tel: +381 024 55-44-33
Viber: +381 65 544-33-06
Dežurstvo 0-24
Subotica, Karađorđev put 2 funero@funero.rs

Više od 30 godina sa Vama. Hvala na Vašem poverenju!

Zadaci u slučaju smrti

Šta treba preduzeti u slučaju smrti u kući, odnosno izvan institucija:

  • Telefonski ili lično obavestiti hitnu pomoć, telefonski broj 194, ili izabranog/lokalnog lekara (lekar će ustanoviti smrt i nakon popunjavanja potrebnih dokumenata, odobriti prevoz preminulog).
  • Obaveštavanje dežurstva Funero doo-a, radi prevoza preminulog, moguće je u svako doba, na broju 024 55-44-33. Kupanje i oblačenje preminulog mogu obaviti članovi porodice, ili naši saradnici.
  • Sa dokumentom - Sprovodnicom dobijenim od hitne pomoći odlazak u kancelariju Funera, radi rešavanja daljih pitanja.  Osim sprovodnice potrebno je da se ponese: lična karta naručioca usluge, lična karta pokojnika, knjižica grobnice ili ugovor o zakupu grobnice, fotografiju za posmrtnicu. Sva dodatna uputstva daćemo na licu mesta.      

Šta treba preduzeti ukoliko je smrt nastupila u bolnici, ili instituciji:

  • Nakon prijema obaveštenja o nastupanju smrtnog slučaja potražite instituciju u kojoj je smrt nastupila (socijalna institucija, bolničko odeljenje, potom i patologiju). Na odeljenju će izdati Sprovodnicu
  • Preporučljivo je poneti odeću preminulog i predati je u cilju oblačenja.
  • Odlazak u kancelariju Funera, radi rešavanja daljih pitanja.  Osim sprovodnice potrebno je da se ponese: lična karta naručioca usluge, lična karta pokojnika,knjižica grobnice ili ugovor o zakupu grobnice, fotografiju za posmrtnicu. Sva dodatna uputstva daćemo na licu mesta.      

 

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje još pre nastupanja smrti, ili tokom kasnijeg rešavanja administrativnih pitanja, u bilo koje doba slobodno zovite naš dežurni broj: 024 55-44-33, spremni smo da vam pomognemo!