Funero
Tel: +381 024 55-44-33
Viber: +381 65 544-33-06
Dežurstvo 0-24
Subotica, Karađorđev put 2 funero@funero.rs

Više od 30 godina sa Vama. Hvala na Vašem poverenju!

Legitimacija vernog kupca

Pogrebno Preduzeće "Funero" sasvim posebnu i osobnu novinu je uveo sa izdavanjem legitimacije vernog kupca...

Legitimacija vernog kupca glasi na donosioca. Potvrđuje da je njen vlasnik već bio kupac "Funera" i da je svoje obaveze na vreme i u potpunosti izmirio. Time je stekao trajno poverenje "Funera". Vlasnik ovo poverenje može preneti neograničeno na bilo koga od svojih rođaka, prijatelja ili poznanika, ali s tim da vlasnik prihvata MORALNU OBAVEZU, da će osoba kojoj je poklonio svoje i naše poverenje, blagovremeno i u potpunosti izmiriti svoje obaveze.

Donosioc ove legitimacije ima pravo na popust ako uzima kompletnu uslugu i robu u "Funeru". To znači, da će dobiti 10% popusta na USLUGE koji vrši FUNERO (prevoz, ceremonijal, otvaranje i zatvaranje grobnice, štampanje posmrtnica). Popust se NE ODNOSI na kupljenu robu (kovčeg, krst, tekstil itd.).

Legitimacija se može koristiti u bilo kojoj prodavnici "Funera", bez obzira na mesto izdavanja.

Legitimacija je trajna. Ona se povlači, odnosno postaje nevažeća u slučaju da njen vlasnik ili osoba kojoj je data na korišćenje ne izmiri svoje obaveze prema "Funeru". Na Vama je da ocenite kome ćete ukazati poverenje i dati legitimaciju na korišćenje.

Važno: legitimacija se mora pokazati kod kupovine, odnosno pre ispostavljanja računa, jer nakon proknjiženja računa, na žalost, ne možemo odobriti popust!